Финален извештај за имплементацијата на меѓународниот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Проектот „Справување со илибералните/евроскептичните наративи одоздола“ беше финансиран со поддршка на Европската Унија во рамките на Програмата „Европа за граѓаните“. Проектот беше имплементиран помеѓу март 2021 и август 2022 година, со партнерите : Scuola Normale Superiore University – Факултет за политички и општествени науки – Фиренца (Италија), Универзитетот во Љубљана – Факултет за општествени науки – Центар за меѓународни односи – Љубљана (Словенија) и Јан Новак-Језиорански Колеџ за Источна Европа (KEW), Војновице (Полска) и Евротинк – Центар за европски стратегии како координатор.

Целта на проектот беше да се истражат нелибералните наративи и евроскептицизмот во четири земји во Европа: Република Северна Македонија, Словенија, Италија и Полска, да се вклучи пошироката јавност во дискусијата на овие теми, како и да се дадат препораки за подобрување и контранаративи.

Проектот имаше подготвителен состанок и потоа 9 јавни настани во четирите земји и онлајн.

Подготвителни активности: Во активностите беа вклучени 12 учесници.

Локација / Термини: Скопје и онлајн, 22-23 април, 2021 година.

Краток опис: Овие активности се состоеја од 5 онлајн сесии во кои партнерите на проектот се собраа за да разговараат за динамиката и временската рамка на проектот, да ја презентираат ситуацијата во врска со нелиберализмот и евроскептицизмот во нивните земји и во Европа воопшто, како и методологијата на истражување.

Настани: Во рамките на овој проект се реализирани 9 настани

Настан 1

Учество: На настанот учествуваа 61 граѓанин, од кои 3 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска, 53 учесници од Северна Македонија и еден од друга земја на ЕУ.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Северна Македонија, на 28 септември 2021 година.

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат првичните наоди од истражувањето спроведено од тимовите на земјата и да се добијат повратни информации од академската и граѓанската заедница во Штип и остатокот од Северна Македонија (онлајн).

Настан 2

Учество: На настанот учествуваа 36 граѓани, од кои 3 учесници од Италија, 15 учесници од Словенија, 3 учесници од Полска, 3 учесници од Северна Македонија и 9 граѓани од други земји на ЕУ.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и на Факултетот за општествени науки на Универзитетот во Љубљана, Словенија, на 14 октомври 2021 година. Краток опис: Целта на настанот беше да се иницира поширока дискусија за прелиминарните наоди од истражувањето пред академската заедница на Љубљана, како и мрежа со друг проект финансиран од ЕУ, „Европизацијата се среќава со демократијата одоздола: Западен Балкан во потрага по нов европски и демократски моментум (WB2EU)“ поддржан преку мрежите Еразмус+ Жан Моне . Теми на разговор беа состојбата на евроскептицизмот во повеќе европски земји, со посебен акцент на Западен Балкан и неговите односи со ЕУ. Двете иницијативи ги споија активностите и организираа затворена седница и јавна дискусија, која се одржа онлајн и лично.

Настан 3

Учество: На настанот учествуваа 30 граѓани, од кои 15 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 4 учесници од Полска, 9 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и во Scuola Normale Superiore во Фиренца, Италија на 2 декември 2021 година. 

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Фиренца. Посебен акцент беше ставен на методолошките аспекти на истражување на евроскептицизмот и нелиберализмот.

Настан 4

Учество: На настанот учествуваа 55 граѓани, од кои 2 учесници од Италија, 7 учесници од Словенија, 31 учесник од Полска, 5 учесници од Северна Македонија и 3 граѓани од други земји на ЕУ. Дополнително, настанот беше проследен од 66 граѓани на Јутјуб без регистрација.

Локација/Датуми: Настанот се одржа онлајн и во Фондацијата Батори во Варшава, Полска, на 17 февруари 2022 година. 

Краток опис: Целта на настанот беше презентирање на наодите од истражувањето со пошироката полска јавност. Настанот беше организиран во соработка со Фондацијата Батори и Европскиот совет за надворешни работи во Варшава. Поради пандемските околности, настанот беше проследен преку зум, Јутјуб, Фесјбук и медиумите: Portal Spraw Zagranicznych, Video-KOD, Polityka, EUROACTIVE.pl и OKO.press. Теми на дискусијата беа состојбата на Евроскептицизмот и нелиберализмот во четирите земји, како и поширока дискусија за евроскептичните сили низ Европа.

Настан 5

Учество: На настанот учествуваа 88 граѓани, меѓу кои 2 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска, 78 учесници од Северна Македонија и четворица од други земји во Европа.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и на Правниот факултет, Универзитетот во Тетово, во Северна Македонија, на 10 март 2022 година. 

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Тетово , како и енергичниот граѓански сектор во градот. Дополнително, имаше и затворена работилница со избрани студенти од четири универзитети во земјава, на која присуствуваа 25 студенти, за развој на контранаративи на евроскептицизмот.

Настан 6

Учество: На настанот учествуваа 24 граѓани, од кои 11 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 3 учесници од Полска, 8 учесници од Северна Македонија и еден од друга европска земја.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и во Scuola Normale Superiore во Пиза, Италија, 1 април 2022 година. 

Краток опис: Целта на настанот беше да се презентираат наодите од истражувањето пред академската заедница во Пиза, како и да се дискутира Евроскептицизам во времето на војната во Украина. На крајот од сесијата имаше посветен дел каде студентите ги презентираа своите ставови за контранаративите на евроскептицизмот.

Настан 7

Учество: На настанот учествуваа 35 граѓани, од кои 2 учесници од Италија, 28 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска, 3 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Факултетот за општествени науки, Универзитетот во Љубљана, Словенија, на 6 мај, 2022 година.

Краток опис: Целта на настанот беше да се организира работилница прилагодена за студентите за развој на контранаративи на евроскептицизмот. Дополнително, се одржа и јавна дискусија за влијанието на војната во Украина врз европската интеграција.

Настан 8

Учество: На настанот учествуваа 107 учесници, меѓу кои 2 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 94 учесници од Полска, 9 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа на Факултетот за општествени науки, Универзитетот во Вроцлав, Полска, на 2 јуни 2022 година. Краток опис: Целта на настанот беше да се организира работилница прилагодена за студентите за развој на контранаративи на евроскептицизмот , организирана во соработка со Универзитетот во Вроцлав. Наодите од работилницата беа презентирани на пошироката универзитетска публика, а имаше и јавна дискусија за состојбата на Европа во светлината на тековната војна.

Настан 9

Учество: На настанот учествуваа 25 учесници, од кои 3 учесници од Италија, 2 учесници од Словенија, 2 учесници од Полска, 18 учесници од Северна Македонија.

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн и на Економскиот факултет, Универзитетот во Вроцлав, Полска, на 1 јули 2022 година. Краток опис: Целта на настанот беше да се организира завршна конференција на проектот, да се проценат главните наоди и заклучоци од истражувањето и дискусиите за време на настаните, и да се бараат дополнителни патишта за истражување. Организиран е во партнерство со Европскиот информативен и податочен центар при Економскиот факултет во Скопје. Настанот дополнително беше поддржан и отворен од амбасадорот на ЕУ во Северна Македонија, а нашироко покриен од медиумите.

Проектот објави збирка на кратки политики за земјата што ги содржи главните наоди од истражувањето и дискусиите, вклучително и кратка компаративна студија. Проектниот тим одлучи да ја продолжи соработката преку книга за реномиран академски издавач, а се проширува и на наодите содржани овде.

Проектот „Справување со илибералните/евроскептичните наративи одоздола“ беше финансиран со поддршка на Европската Унија во рамките на Програмата „Европа за граѓаните“.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа