Едукативно – дебатна сесија (Еуроталк)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
На 6 јули 2022 година, Евротинк – Центар за европски стратегии во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (ДЦАФ) организираше сесија на ЕУРОТАЛК со заменик директорката на Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија, г-ѓа Александра Бакревска Додевска. Сесијата се одржа во просториите на хотел Солун во Скопје, каде што присуствуваа значителен број гости од граѓанскиот сектор, главно претставници на „Мрежата 24“ (мрежа на граѓански организации што работи во полето на преговарачкото поглавје 24 на ЕУ: Правда, слобода и безбедност) новинари и претставници на медиумите.
 
Целта на сесијата беше да се дискутира за комуникацискиот пристап на Агенцијата за разузнавање (АР) на Република Северна Македонија кон јавноста, соработката помеѓу граѓанското општество и Агенцијата, како и на кој начин да се зајакне довербата помеѓу Агенцијата и јавноста. На почетокот на настанот, г-ѓа Бакревска Додевска даде општ осврт на работата на Агенцијата, во контекст на нивната транспарентност и комуникациските стратегии кон јавноста. Посебно беше истакнато дека поради сензитивниот опсег на работа на агенцијата, комуникацискиот пристап кон јавноста е прилично специфичен.
 
По излагањето на заменик директорката на Агенцијата за разузнавање, следеше конструктивна дискусија со присутните. Оваа сесија на ЕУРОТАЛК е прва по ред на едукативно-дебатни сесии поврзани со безбедносниот сектор како дел од заложбата и активноста превземена од Евротинк на тема: „Проактивни агенции за поголема граѓанска доверба“ – Подобрување на стратегиите за јавна комуникација на агенциите од безбедносниот сектор во Северна Македонија – финансиски поддржана од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор (ДЦАФ) како дел од Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор 2021 – 2026 година имплементирана од ДЦАФ.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа