Експертски извештај: Препораки од експертската група за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото

Logo na Evrothink

Ивештајот на експертската група од 2015 година со препораки за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото, е објавен за истражувачки и архивски цели.