Инфографик – Совет за граѓански надзор врз безбедносните и разузнавачки служби

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Советот за Граѓански Надзор (СГН) на Северна Македонија, е хибридно тело, наменето да обезбеди демократски надзор за следење на комуникациите на безбедносните и разузнавачки служби.Ова новосоздадено тело, е инспирирано од хрватскиот модел на граѓански надзор на безбедносните служби и се состои од претставници на граѓански организации и експерти назначени од Парламентот. Речиси две години по усвојувањето на Законот,дискутабилно е дали формирањето на ова тело, навистина даде позитивен придонес кон отчетноста на безбедносниот и разузнавачкиот сектор.Токму затоа, Центарот за европски страгегии-Евротинк поддржан од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор-DCAF, подготви инфографик со клучни препораки за подобрување на работата на советот за граѓански надзор и  реформирање на безбедносниот и разузнавачки сектор во Република Северна Македонија, како дел од активностите за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на: Програмата за реформи во разузнавачкиот сектор (2017-2021.)

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа