Работилница – „Улогата на граѓанскиот сектор во спречување на поларизација, радикализација и насилен екстремизам“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Eвротинк – Центар за европски стратегии организираше работилница со претставниците на граѓанските организации на тема „Улогата на граѓанскиот сектор во спречување на поларизација, радикализација и насилен екстремизам“.

На оваа работилница како говорник се обрати г-н Скендер Пертеши од Косовскиот центар за безбедносни студии од Приштина. Г-н Пертеши се осврна на предизвиците и научените лекции при истражување на прашања за радикализација кои можат да доведат до насилен екстремизам, методологија и пристап за спроведување интервјуа со ранливи групи и предизвици со кои се соочува регионот во однос на поларизација, радикализација и насилен екстремизам.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа