LOADING

Type to search

Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Процес на пристапување во ЕУ Работни програми Справување со нелибералните и евроскептичните наративи оддолу Справување со нелибералните и евроскептичните наративи оддолу

Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу

Share
Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е image.png

Скопје, 5ти март, 2021

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии со задоволство го објавува почетокот на новиот проект „Справување со нелиберални-евроскептични наративи оддолу“ кој ќе биде имплементиран во периодот март 2021- август 2022 заедно со проектните партнери: Факултетот за политички и општествени науки на Универзитетот Скуола Нормале Супериоре од Фиренца (Италија), Факултетот за општествени науки на Универзитетот на Љубљана (Словенија) и Јан Новак – Колеџот на Источна Европа од Војновице (Полска).

Овој проект цели кон справување со нелибералните и евроскептичните наративи оддолу, во четири земји во Европа: С. Македонија, Италија, Полска и Словенија. Додека поддршката за приклучување на С. Македонија кон ЕУ е традиционално висока (околу 70%), последните неколку години сведочиме на зајакнување на десничарскиот-националистички дискурс и физички изблик, вклучувајќи го упадот во Собранието во април 2017, Од друга страна пак, другите три земји членки се соочуваат со многу повисок број на евроскептични и нелиберални гласови за чие неутрализирање се неопходни контранаративи кои се проевропски.

Истражувачката компонента на проектот ќе ги ангажира четирите партнери во десктоп истражување за мапирање на клучните “жешки точки“ на десничарски екстремизам во нивните земји. Врз основа на резултатите, четирите партнери ќе се фокусираат на најмногу пет заедници во земјата, каде ќе бидат спроведени фокус групи и длабински интервјуа, сѐ со цел подобрување на разбирањето на најсовремената состојба во однос на нелибералните и евроскептичните сентименти и активности во земјите. На самиот крај на проектот ќе бидат издадени пет документи за јавни политики во кои ќе бидат содржани наоди и препораки, како би биле достапни за советување на многубројни засегнати страни, а примарно на граѓанските организации за ефикасно справување со ваквите наративи.

Активната компонента на проектот цели кој обезбедување простор во јавниот дискурс за дебата на оваа тема. Врз основа на истражувачките резултати, проектните партнери ќе организираат по две дебати во земјите членки на ЕУ и три дебати во С. Македонија, со цел дисеминација на резултатите од истражувањето и ангажирање на различни засегнати страни во споделување на знаења и искуства во справување со нелиберални и евроскептични наративи.

Главниот продукт кон кој се стреми овој проект е креирање на средина за заедничко споделување на искуство преку воспоставување на една меѓународна и повеќе национални мрежи за справување со нелибералните и евроскептични наративи.

Tags:

Leave a Comment