LOADING

Type to search

ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВИДУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО РОДИТЕЛОТ СО КОЈ НЕ ЖИВЕЕ

Публикации

ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВИДУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО РОДИТЕЛОТ СО КОЈ НЕ ЖИВЕЕ

Share

Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на проблемите кои се јавуваат во практиката при спроведувањето на решенијата за видување помеѓу родителот и детето, а се со цел да се изгради еден функционален и ефикасен систем.

Tags:

Leave a Comment