LOADING

Type to search

ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА И НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Публикации

ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА И НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Share

Овој документ за јавна политика го сумира досега постигнатото на полето на ПЗК и укажува на предизвиците на кои треба да се одговори во иднина.

Tags:

Leave a Comment