LOADING

Type to search

Македонската економија заснована врз знаење – заглавена помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето!?

Публикации

Македонската економија заснована врз знаење – заглавена помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето!?

Share

Oвој документ ја анализира ефективноста на јавните политики наспроти нивната заглавеност помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето во поглед на исполнувањето на целите за изградба на економија заснована врз знаење.

Tags:

Leave a Comment