Расте препознатливоста на регулаторите – АВМУ и АЕК

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Околу половина од граѓаните изјавиле дека се задоволни со цените на телекомуникациските услуги, покажува истражувањето на Стелар истражувања од Скопје, спроведено за Евротинк – Центарот за еворпски стратегии, во февруари 2020 година, како дел од нивниот проект за мониторинг на работата на АЕК и АВМУ. Податоците незначително се разликуваат од последните оние во последните истражувања на Агенцијата за електронски комуникации, што делумно се должи и на различната методологија.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа