Дали има потреба од трет мобилен оператор?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Дали има потреба од трет мобилен оператор? Повеќе од половина од граѓаните сметаат дека тоа потребно. Македонија имаше три мобилни оператори до спојувањето на Оне и Вип пред неколку години. Повеќе од половина од граѓаните посакуваат влез на трет мобилен оператор на пазарот.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа