Високо задоволство со квалитетот на телекомуникациските услуги

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Задоволството со квалитетот на телекомуникациските услуги останува на високо ниво, покажува анкетата на stellar-research. mk, спроведена во февруари 2020 година, за нарачателот ЕвроТинк од Скопје. Имено, приближно 7 од 10 испитаници изразиле задоволство со квалитетот на услугите во мобилната телефонија и интернетот.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа