Учество на настан за модели на отчетност на институциите од безбедносниот систем

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

На 22 октомври 2019 год. Фондацијата Метаморфозис и IFEX – Светската мрежа за заштита на правото на изразување организираа конференција насловена како „Модели на отчетност на институциите од безбедносниот систем“.

Како говорничка на првата панел дискусија учествуваше Магдалена Лембовска, проектна координаторка и истражувач во ЕВРОТИНК, која имаше излагање на тема „Предизвици во доброто управување  и препораки за модели на отчетност на институциите кои ги спроведуваат законите за националната безбедност“. 

„Се донесе Законот за Агенцијата за национална безбедност и од 1ви септември новата Агенција официјално започна со работа. Но ова ни оддалеку не значи дека сме ја завршиле реформата на безбедносно-разузнавачкиот сектор.“ – истакна Лембовска.

Претставничката на ЕВРОТИНК зборуваше и за предизвиците при спроведување на парламентарниот надзор над разузнавачките служби, посебно во однос на политизацијата на надзорот, слабите капацитети, нејасните законски одредби, како и недостигот на алатки за вршење на надзорот. Дополнително, под прашање е доведен и легитимитетот на парламентарниот надзор, со оглед на слабите резултати и ниската доверба на граѓаните во Собранието.

На истата сесија зборуваа и  проф. д-р Кебир Авзиу, декан на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово и проф. д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за безбедност при универзитетот „Климент Охридски“ од Битола. 

Втората панел дискусија беше посветена на следењето на комуникациите, а како говорници учествуваа Александар Николов од асоцијацијата „Зенит“, Андреј Петровски од фондацијата SHARE и доц. д-р Ице Илијевски, член на Советот за граѓански надзор.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа