LOADING

Type to search

Дневник на пристапувањето – Запис 10 – Очекувања и разочарувања од Европскиот совет во октомври 2019 година

Публикации Работни програми

Дневник на пристапувањето – Запис 10 – Очекувања и разочарувања од Европскиот совет во октомври 2019 година

Share

Дневникот на пристапувањето, или на англиски Accession Log, алатка на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, преку која се следи работата на Владата на Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните реформски приоритети и редовниот политички дијалог Македонија – Европска Унија или, со други зборови, процесот на пристапување во Европската Унија.

Tags:

Leave a Comment