Дневник на пристапувањето – Запис 9 – ЕРАЗМУС + ПЛУСОВИ И МИНУСИ

еразмус

Еразмус+ е програма на Европската Унија наменета за соработка на европско ниво во областите на образованието, обуката, младите и спортот, со цел да овозможи нивна модернизација