Day: д.м.г

Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија

Овој документ за јавна политика ја анализира тековната ситуација со пристапувањето на Македонија во ЕУ. При анализата на процесот, документот ја зема предвид состојбата на ЕУ-форија во македонското општество и нивото на јавна поддршка за пристапувањето, како и наодите од Извештајот на Европската комисијата објавен во април 2018 година, додека дискусијата се темели на различни …

Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија Read More »

Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија

Овој документ за јавна политика ја анализира тековната ситуација со пристапувањето на Македонија во ЕУ. При анализата на процесот, документот ја зема предвид состојбата на ЕУ-форија во македонското општество и нивото на јавна поддршка за пристапувањето, како и наодите од Извештајот на Европската комисијата објавен во април 2018 година, додека дискусијата се темели на различни …

Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија Read More »

WHY EUROPE? WHY NOW? FIVE REASONS WHY THE EUROPEAN COUNCIL SHOULD SET A DATE FOR OPENING ACCESSION NEGOTIATIONS WITH MACEDONIA

This Policy Brief analyses the current state of affairs with regards to the EU Accession of Macedonia, as well as the state of affairs in the European Union. The brief takes into account the state of EUphoria in the society in Macedonia and the level of public support for Accession, as well as the findings …

WHY EUROPE? WHY NOW? FIVE REASONS WHY THE EUROPEAN COUNCIL SHOULD SET A DATE FOR OPENING ACCESSION NEGOTIATIONS WITH MACEDONIA Read More »