Извештај од анкетно истражување – ЕВРОМЕТАР 2014-2016

fb1277d76c8ea8782cea7dd4

Политичката криза, протестите и перципциите на граѓаните за улогата на Европската Унија во Македонија низ бројки.