Анкетно истражување Еврометар 2016 година

eaa22625938ae1f01c66c350

Тајноста на гласањето во услови на атмосфера на страв и конспиративно размислување.