Сè што сакавте да знаете за ЕУ

b277cd9026f47c83787fc86b

Оваа брошура треба да им обезбеди на граѓаните основни информации за Европската унија и нејзините заеднички политики и притоа да ги подготви да можат да донесуваат информирани одлуки за сите поважни права од процесот на пристапување во ЕУ.