„Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“

6c2bfa85957b4a5d59627fe6

Главното прашање со кое се занимава оваа студија е следново: Дали постои начин за подобрување на практиките со кои клучните политички актери ја комуницираат „приказната“ за евроинтеграциите на Македонија? Во таа смисла, целиот проект „Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“ и студијата претставуваат обид да се испитаат модалитетите преку кои темата би станала поатрактивна и како европските интеграции да се вратат на врвот од политичката агенда на клучните политички актери.