Публикации

Публикациите се сортираат според две димензии: 1) програмите на работа на Евротинк, и 2) типот на документ. Уживајте во читањето.

 • Сите публикации
 • Безбедност, слобода и правда
 • Европски политики
 • Пристапување кон ЕУ
 • Регионална интеграција
Повеќе од деполитизација
ПОВЕЌЕ ОД ДЕПОЛИТИЗАЦИЈА
Makedoni-a-EU
Реакција на EВРОТИНК и Институт за демократија: Добра подготовка е половина успешна работа
1
Договорот од Преспа една година по ратификувањето: од ентузијазам до неизвесност?
5
Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК
5614a45c69e389d37e22bf2f
Компаративна анализа 2014-2018
0a8ddde73e175d8be33764eb
Компаративна анализа 2013-2016
portokalova revolucija
Компаративна анализа 2010-2013
20122910-naslovna-za-WEB-24
Компаративна анализа 2009-2012
2acf7bbdf63204d4b5947cae
Комапаративна анализа 2008-2012
mcet-blue-background-small
Дали Р.М го следи чекорот на усогласување на националното законодавство со меѓународните конвенции кои ја регулираат обврската за издржување со странски елемент?
mcet-blue-background-small
Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г.
mcet-blue-background-small
ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА И НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
068c639d79798ffd1ed3ce52
Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК
3
Петти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (септември – декември 2019)
daa
Четврти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (мај – август 2019)
трет
ТРЕТ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АВМУ И АЕК – јануари – април 2019
проформанс
Расте препознатливоста на АВМУ и АЕК, но довербата во независноста кај двете Агенции има загрижувачки, речиси двојно опаѓачки тренд
анкетинпо
Расте процентот на граѓани кои користат услуги на јавната администрација без проблем, но општиот тренд на незадоволство продолжува
6
Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка
втор
Втор периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК – октомври-декември 2018
дневник
Дневник на пристапувањето ЗАПИС 6: МОДЕЛ НА ПРЕГОВОРИ ПО МЕРКА НА ЦЕЛОТО ОПШТЕСТВО
5
Дневник на пристапувањето ЗАПИС 5: ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ И ЗАМКИТЕ НА ИПА III
7
Прв периодичен извештај за АВМУ и АЕК
10
Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика
11
Дневник на пристапувањето Запис 4 НА МИЛИМЕТАР ДО ПРЕГОВОРИ
ae5b710ece5f7124ecd9afcb
Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија
андреа
Зошто Европа? Зошто сега? Пет причини зошто Европскиот совет треба да утврди датум за отворање на пристапните преговори со Македонија
запис 2
Дневник на пристапувањето ЗАПИС 2 ВЕРОДОСТОЈНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СО ЗАПАДЕН БАЛКАН
83ec91f97b1f7fd7992e3aa2
Дневник на пристапувањето – ЗАПИС 3 – ПОЛОВИНА ЧЕКОР НАПРЕД
05ff16f913c65743096b5241
ЕВРОМЕТАР 2018 – Добрососедски односи и надворешна политика
f1f8059b06afcedebc285b72
ШТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ 2018 ГОДИНА – Запис 1 од Дневник на пристапувањето
Hyrje1
ÇKA DO TË NA SJELLË VITI 2018 – Shënimi 1 nga Ditari i anëtarësimit
fb2970198de4858524e7bed0
Рамнодушен оптимизам – реакциите на јавноста на иницијативите за одблокирање на евроинтеграциите
7011e327e59954a65fa23ec3
ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ
koj se
КОЈ СЕ ПЛАШИ ОД ДОЛГОТ ЛОШ!?
c01e68ce442ece320d3a30ab
НЕЗАВИСНО, НЕПРОФИТНО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО – ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОМАЛКУ
a9cf5bf69918d01017d0f2e2
КОМЕНТАР НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД 2017-2022 СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ДЕЛОТ ПОСВЕТЕН НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
download
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
5ac8738825d24b3bb0d11ea0
ИЗГУБЕНИ МЕЃУ ПРИОРИТЕТИТЕ
page_1
Со европски пари до развој на алтернативен туризам
bce690ec0ecac869c08a70a7
РЕЖИМОТ НА ИЗБОРИ ИЛИ РЕЖИМ НА ИЗБОРИ
cbe7af2bc7022b8163f0f1c8
ПРЖИНО КАКО ИЗЛЕЗ
9923e3b990cdcc51c0beec6b
Документ за јавна политика „Нов приод за Македонија: Морковот и стапот за решавање на политичката криза“
b277cd9026f47c83787fc86b
Сè што сакавте да знаете за ЕУ
e6f767beae2ab309080aca57
ТИК-ТАК ТИК-ТАК НА МИНУТКА ДО ДВАНАЕСЕТ
c1784be5715abeb1a71edf11
ТЕМЕЛНИ ПРАВА – СМЕСТУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА РАМКА (Студија)
7d140d23e8cca26ea8ed1414
Темелни права – Сместување во европската рамка (Прирачник)
1ee5fd53ebd37d535b51327b
ВЛЕЗ ВО БЕЗИЗЛЕЗ
67fadf9dff433ee421e262ab
СУШТИНСКА ФОРМАЛНОСТ ИЛИ ФОРМАЛНА СУШТИНА: ЕУ агендата во Програмата на Владата 2014-2018
mcet-blue-background-small
Осумте + еден репер на Европската комисија – ден потоа…
b0c444517826bf037648cacc
Отиде ли Македонија прекутрупа за Европа?
6c2bfa85957b4a5d59627fe6
„Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“
mcet-blue-background-small
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА – ИСКУСТВА ОД ПРЕГОВАРАЧКИОТ ПРОЦЕС ВО ПОГЛАВЈЕТО 8 (ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА)
kade_se_parite_ipa-25
Каде се парите од ИПА 2007 – 2013?
mcet-blue-background-small
Втора шанса или втора рака
0f86d9883b42dc93ff569e5b
Лисабон-Скопје-Солун Европа се враќа дома
e99d3b5986f552096e579b0c
Европска унија – Учиме право
f60ecf3fa825dcc25fb42bd9
Програми на заедницата
ca1838f589d54fed126aef78 (1)
Акција за Европа
2acf7bbdf63204d4b5947cae
Реформите во црвено (Red Alert)
8130a100708c8a4a8891da60
Заблуди и вистини за Европската унија
b6afc9ece226a595327aaec3
Лисабонскиот договор во 10 графички прикази
mcet-blue-background-small
Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување
7448a6f755453b1340ba45d5
Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме?
5f34d27a98632ea585cbc958
Подарокот од Бахус – Вино
f28a28be730ba775239c7d51
Да зборуваме за животната средина
MCET
Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија
mcet-blue-background-small
Ветувања, ветувања
mcet-blue-background-small
Милиметар поблизу до преговори
66b567e5abeb6afe13ef8d93
Сведоштва за Европската унија
93b5b60b7c0ea6e01faa8995
Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност
8926cb0f85343602010431f7
Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата
f0cd47c070fc4eb2f6c001a3
Македонија во ЕУ
 • Сите публикации
 • Дневник на пристапување
 • Еврометар
 • Компаративна анализа
 • Мониторинг на политики
 • Студии на политики
CriThink_Logo_Transparent

Прирачник за медиумска писменост

CriThink_Logo_Transparent

Критичко мислење и медиумска писменост кај младите во Северна Македонија

1

Договорот од Преспа една година по ратификувањето: од ентузијазам до неизвесност?

5

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК

5614a45c69e389d37e22bf2f

Компаративна анализа 2014-2018

0a8ddde73e175d8be33764eb

Компаративна анализа 2013-2016

portokalova revolucija

Компаративна анализа 2010-2013

20122910-naslovna-za-WEB-24

Компаративна анализа 2009-2012

2acf7bbdf63204d4b5947cae

Комапаративна анализа 2008-2012

mcet-blue-background-small

Македонската економија заснована врз знаење – заглавена помеѓу „силата“ и „моќта“ на знаењето!?

mcet-blue-background-small

ИМА ЛИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА?

mcet-blue-background-small

ПРОБЛЕМИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА ВИДУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО РОДИТЕЛОТ СО КОЈ НЕ ЖИВЕЕ

mcet-blue-background-small

Дали Р.М го следи чекорот на усогласување на националното законодавство со меѓународните конвенции кои ја регулираат обврската за издржување со странски елемент?

mcet-blue-background-small

Намалување на јазот во вештините во Р. Македонија преку користење на достапни можности кои ги нуди Европската унија за периодот 2014-2020 г.

mcet-blue-background-small

ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА И НЕЈЗИНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

e56f33fd5b8e09a18562a079

Улогата на безбедносните служби во (од)заробувањето на државата

068c639d79798ffd1ed3ce52

Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК

3

Петти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (септември – декември 2019)

daa

Четврти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (мај – август 2019)

трет

ТРЕТ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АВМУ И АЕК – јануари – април 2019

датум

Датум за реформи – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2016-2019

проформанс

Расте препознатливоста на АВМУ и АЕК, но довербата во независноста кај двете Агенции има загрижувачки, речиси двојно опаѓачки тренд

анкетинпо

Расте процентот на граѓани кои користат услуги на јавната администрација без проблем, но општиот тренд на незадоволство продолжува

6

Стратешко планирање и креирање на јавните политики: Нерешена Рубикова коцка

втор

Втор периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК – октомври-декември 2018

дневник

Дневник на пристапувањето ЗАПИС 6: МОДЕЛ НА ПРЕГОВОРИ ПО МЕРКА НА ЦЕЛОТО ОПШТЕСТВО

5

Дневник на пристапувањето ЗАПИС 5: ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ И ЗАМКИТЕ НА ИПА III

7

Прв периодичен извештај за АВМУ и АЕК

10

Анализа на работата на Регулаторната комисија за енергетика

11

Дневник на пристапувањето Запис 4 НА МИЛИМЕТАР ДО ПРЕГОВОРИ

запис 2

Дневник на пристапувањето ЗАПИС 2 ВЕРОДОСТОЈНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СО ЗАПАДЕН БАЛКАН

83ec91f97b1f7fd7992e3aa2

Дневник на пристапувањето – ЗАПИС 3 – ПОЛОВИНА ЧЕКОР НАПРЕД

0304e6af7a0c6d1432bba238

ПРЕДИЗВИЦИ И ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ОД ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

5614a45c69e389d37e22bf2f

3-2-1 СТАРТ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2014-2018

05ff16f913c65743096b5241

ЕВРОМЕТАР 2018 – Добрососедски односи и надворешна политика

bb4f303cd15a05d3141c7443

Завршен извештај за работата на АВМУ и АЕК

f1f8059b06afcedebc285b72

ШТО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ 2018 ГОДИНА – Запис 1 од Дневник на пристапувањето

3e4c4f109c2f2864bf9d0ad1

Петти квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

fb2970198de4858524e7bed0

Рамнодушен оптимизам – реакциите на јавноста на иницијативите за одблокирање на евроинтеграциите

4b4418ec5e68cac52f961ada

Четврти квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

a9cf5bf69918d01017d0f2e2

КОМЕНТАР НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД 2017-2022 СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ДЕЛОТ ПОСВЕТЕН НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

download

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

8c48c85812a3a0ed7d77ba62

Трет квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

5e1f537381ca91ea4308f5fb

ПРЕДЛОГ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИТНИ ДЕМОКРАТСКИ РЕФОРМИ

fb1277d76c8ea8782cea7dd4

Извештај од анкетно истражување – ЕВРОМЕТАР 2014-2016

3f9b1a14e26b6ea6879452eb

Втор квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

9f46836d8d0adf38732e0ced

Прв квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

eaa22625938ae1f01c66c350

Анкетно истражување Еврометар 2016 година

3cb6c0f5f4ff158cf2b9bc6c

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА, ОДГОВОРНОСТА И ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС НА АВМУ И АЕК

ac93cb42fab0421ab9d09b3c

Мониторинг матрица за работата на АВМУ и АЕК

efcbfaca8dc78f561a43cf04

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА: ПАТОКАЗ ЗА БАЛАНСИРАНИ И СЛОБОДНИ МЕДИУМИ ВО МАКЕДОНИЈА

0a8ddde73e175d8be33764eb

ИТНИ РЕФОРМСКИ ПРОМАШУВАЊА (URGENT REFORM FAILS)

13a81eceef027f34eb684bf5

НАЗАДУВАЊЕ НЕВЕТЕНО, ОСТВАРЕНО!

b277cd9026f47c83787fc86b

Сè што сакавте да знаете за ЕУ

e6f767beae2ab309080aca57

ТИК-ТАК ТИК-ТАК НА МИНУТКА ДО ДВАНАЕСЕТ

1ee5fd53ebd37d535b51327b

ВЛЕЗ ВО БЕЗИЗЛЕЗ

67fadf9dff433ee421e262ab

СУШТИНСКА ФОРМАЛНОСТ ИЛИ ФОРМАЛНА СУШТИНА: ЕУ агендата во Програмата на Владата 2014-2018

mcet-blue-background-small

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето

mcet-blue-background-small

Осумте + еден репер на Европската комисија – ден потоа…

mcet-blue-background-small

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА – ИСКУСТВА ОД ПРЕГОВАРАЧКИОТ ПРОЦЕС ВО ПОГЛАВЈЕТО 8 (ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА)

portokalova revolucija

ПЛОДОВИТЕ НА ПОРТОКАЛОВАТА РЕВОЛУЦИЈА

mcet-blue-background-small

Втора шанса или втора рака

0f86d9883b42dc93ff569e5b

Лисабон-Скопје-Солун Европа се враќа дома

2acf7bbdf63204d4b5947cae

Реформите во црвено (Red Alert)

8130a100708c8a4a8891da60

Заблуди и вистини за Европската унија

mcet-blue-background-small

Еден Совет, малку пари и многу, многу пријатели

mcet-blue-background-small

Трнливиот пат до членство во EU: тренинг за издржливост

mcet-blue-background-small

Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување

mcet-blue-background-small

Колку пари, толку музика: финансиски и кадровски капацитети на Kомисијата за заштита на конкуренција

mcet-blue-background-small

Нова рамка со стари замки

mcet-blue-background-small

Македонија и Бугариjа – Толку блиски, а сепак толку далечни

mcet-blue-background-small

Квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во ТИРЗ

8c7813a13c6322a987df991b

Шанси и замки на преговарачкиот процес

7448a6f755453b1340ba45d5

Пристапување на Европската Унија: За што ќе преговараме?

5f34d27a98632ea585cbc958

Подарокот од Бахус – Вино

f28a28be730ba775239c7d51

Да зборуваме за животната средина

MCET

Пристапувањето во ЕУ и сиромаштијата во Македонија

mcet-blue-background-small

Ветувања, ветувања

mcet-blue-background-small

Милиметар поблизу до преговори

93b5b60b7c0ea6e01faa8995

Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност

8926cb0f85343602010431f7

Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата

Scroll to Top